calculatie@vsk-kastenbouw.nl 088 – 004 60 64

Gebouwbeheersystemen

Uw gebouw heeft verschillende systemen voor comfort, communicatie en veiligheid. Door deze systemen met elkaar te koppelen, wordt uw bedrijfsvoering efficiënter. VSK Kastenbouw BV adviseert u over de mogelijkheden en richt samen met u een geïntegreerd gebouwbeheersysteem in.

Bewust met energie omgaan

De energiekosten stijgen alsmaar door terwijl er in de toekomst meer energie gebruikt gaat worden. Energiebesparende oplossingen worden dan ook steeds sneller rendabel. De energierekening van gas, water en elektriciteit kan vaak fors gereduceerd worden door een beter inzicht in het energiegebruik. Energiemonitoring geeft inzicht in het gebruik van energie door machines, gebouwen en processen. Daarnaast maakt energiemonitoring het mogelijk het gebruik van energie te managen. Hierdoor krijgt u niet alleen beter inzicht in de verschillende energiestromen. Het helpt u beter inzicht te krijgen in het productieproces en maakt het mogelijk dit process verder te optimaliseren. Als oplossing levert VSK Kastenbouw BV maatwerk enegiemonitoringsystemen.

Het energiemonitoring system, is een web-based software packet.Dit systeem biedt de oplossing om de meetgegevens van bestaande en nieuwe meters in een installatie te registreren, te bewaren, te analyseren en overzichtelijk te presenteren. De energiemonitoring systemen zijn eenvoudig te installeren en de meetgegevens worden direct weergegeven in het software pakket.

Energiemonitoringsysteem

Inzicht in energiegebruik van machines, verlichting, HVAC en gebouwen. Het doorberekenen van energiekosten van verhuurde panden en energiekosten per geproduceerd product. Verbeteren van productie efficiëntie zoals beter inzicht in draaiuren van machines, preventief onderhoud, vroegtijdig storingsdetectie en piekschaving en loadbalancing.